Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Rehabilitacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Zajęcia z rehabilitacji prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów w salach zaopatrzonych w profesjonalny sprzęt.
W procesie terapeutycznym wykorzystywane są nowoczesne metody neurorozwojowe:
  • PNF- proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe
  • terapia taktylna
  • integracja odruchów posturalnych i dynamicznych
Dzięki  zastosowaniu odpowiednich technik masażu i stymulacji skóry aktywizowane są  funkcje półkul i kory
mózgowej, śródmózgowia oraz tylnych partii mózgu. Za ich pomocą prowokowany i wyzwalany  jest  określony rodzaj reakcji ruchowej lub napięcia mięśniowego pozwala to korzystnie wpływać zarówno na rozwój uczniów  z uszkodzeniem centralnego i obwodowego układu nerwowego, jak i z zaburzeniami ortopedycznymi.
Głównym celem terapii jest osiągnięcie przez uczniów jak największej sprawności ruchowej oraz  poziomu intelektualnego i odpowiedniego zachowania i reagowania na sytuacje występujące w życiu codziennym. Uzyskujemy efekty dzięki wykorzystaniu szeregu stymulacji:
  • dotykowej – kontakt manualny (odpowiedni chwyt terapeuty stymuluje receptory skóry  i dokładnie określa kierunek wykonywanego ruchu
  • wizualnej – kontakt wzrokowy (kontrola i korekcja ruchu ; wzmocnienie napięcia mięśniowego
  • werbalnej – opis ruchu (uświadomienie  określonego ruchu, poprzez krótkie wyraźne komendy)
  • opór manualny – zawsze odpowiednio dawkowany i dostosowany do potrzeb (jego zastosowanie pozwala na torowanie ruchu, uzyskanie poprawy stabilności
  • kontrola motoryczna - wpływa na lepszą świadomość ruchu
  • pobudzanie proprioreceptorów, które znajdują się w mięśniach, ścięgnach, czy torebkach stawowych (poprzez zastosowanie trakcji, aproksymacji i stretchingu)