Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Procedury bezpieczeństwa w SOS-W

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =

Prosimy o zapoznanie się z procedurą na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19. Dokument w załącznikach poniżej.

Prosimy zapoznać się z  procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, zawartymi w  Statucie Ośrodka, procedurach postępowania pracowników pedagogicznych SOS-W w Piotrkowie Trybunalskim   w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz w materiałach MEN pt.
BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów - w załączniku.

Załączniki artykułu

Bezpieczna szkoła (pdf) 1.31mb, (pobrań: 143)