Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Projekty UE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Piotrkowie Trybunalskim bierze udział w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFS, w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020.

1. WSPÓLNIE MOŻEMY WIECEJ

2. POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SP 10 ORAZ SP 17 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM