Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Integracja sensoryczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Czym jest Integracja Sensoryczna?

Integracja sensoryczna (SI) to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i zakończonym sukcesem działaniu. U większości osób proces integracji sensorycznej przebiega automatycznie umożliwiając reakcje odpowiednie do wymogów otoczenia i warunkuje prawidłowy rozwój sensomotoryczny. U dzieci, które mają Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego proces ten przebiega inaczej. Zaburzenia Integracji Sensorycznej komplikują sposób,
w jaki mózg tych osób interpretuje odbierane informacje, jak również ich reakcje na nie: ruchowe, emocjonalne, koncentrację i inne. Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała.
Prowadzona terapia jest dostosowana do poziomu rozwojowego dziecka, jednak ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Pożądanie reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania układu nerwowego.
Dzięki starannie dobranym, celowym i sprawiającym przyjemność ćwiczeniom w ramach terapii, dziecko może poprawić:

  •     funkcjonowanie emocjonalne,
  •     zdolności wzrokowe i słuchowe,
  •     sprawności w zakresie dużej i małej motoryki,
  •     uwagę i koncentrację,
  •     samoświadomość i samoocenę.

Nasza placówka oferuje diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Terapia SI kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z ADHD, z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci cierpiących na autyzm.