Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

O nas

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =

Jesteśmy placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, w wieku od 3 do 21 lat. Dla wielu naszych wychowanków stanowimy jedyną szansę zdobycia podstawowych umiejętności i wiedzy, bycia i życia wśród ludzi. Świadczymy opiekę nie tylko dla samego dziecka, ale i całej rodziny. Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie warunków dydaktycznych, wychowawczych zdrowotnych właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, umożliwiających prawidłowy przebieg procesu rozwoju i rewalidacji.

OŚRODEK TWORZĄ:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 - klasy I - VI dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym do 18 roku życia. W szkole funkcjonują grupy rewalidacyjno - wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim do 25 roku życia oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, obejmujące dzieci w wieku 0 - 7 lat.
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. J. Korczaka - klasy I - VIII dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz dla dzieci ze Spektrum Autyzmu w normie intelektualnej - do 18 roku życia.
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy - klasy I - III dla uczniów do 24 roku życia.
 • Grupy wychowawcze - Internat - dla uczniów szkół ośrodka.
W naszych szkołach uczy się ogółem 176 uczniów w 30 oddziałach.  W internacie przebywa 18 wychowanków w 4 grupach wychowawczych. Ośrodek dysponuje rekreacyjnym placem zabaw.

NASZE MOCNE STRONY:

 • nowoczesna baza lokalowa,
 • aneks sanitarny w każdej klasie,
 • przestrzenne pomieszczenia lekcyjne i korytarze,
 • przytulne sypialnie i świetlice w internacie, zobacz foto
 • lokalizacja w centrum miasta,
 • łatwy dojazd z każdego punktu miasta środkami komunikacji miejskiej - dojazd dla uczniów bezpłatny,
 • dojazd uczniów spoza Piotrkowa jest refundowany przez gminy,
 • budynek bez barier architektonicznych (podjazdy, windy),
 • stołówka oferująca 5 posiłków dziennie,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna - nauczyciele, wychowawcy, logopedzi, rehabilitanci, psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci i inni.

CO NAS RÓŻNI OD INNYCH SZKÓŁ?

 • dajemy równe szanse każdemu dziecku,
 • mamy małą liczebność klas (6 -8 i 10-16 uczniów) w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • każda klasa dysponuje dodatkowo 10 godzinami tygodniowo, przeznaczonymi na
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
  • rehabilitację ruchową,
  • psychoterapię,
  • socjoterapię.