Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym funkcjonują Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze,
w których obowiązek szkolny realizują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 roku życia. Zespołowe zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze odbywają się w odpowiednio dostosowanych i dobrze wyposażonych salach, w niewielkich 2 - 4 osobowych grupach, w wymiarze 30 godzin tygodniowo. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze mogą być również realizowane indywidualnie w domu rodzinnym dziecka w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Praca z każdym wychowankiem oparta jest na specjalnie dla niego skonstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Umiejętności te są ćwiczone podczas codziennych zajęć usystematyzowanych w odpowiednio po sobie następujących czynnościach. Tak przeprowadzone ćwiczenia dają naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia są całkowicie dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków. Indywidualne metody, czas pracy wyznacza uczestnik zajęć.