Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Biofeedback

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
CZYM JEST BIOFEEDBACK?
 
EEG Biofeedback, nazywany również neurofeedbackiem, jest jedną z form biofeedbacku. To biologiczne sprzężenie zwrotne pozwalające uzyskać informację zwrotną o zachowaniu danego narządu. Wykorzystuje do monitorowania i trenowania właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal mózgowych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Podstawowym założeniem treningu jest wykorzystanie plastyczności mózgu, czyli zdolności neuronów do przekształceń funkcjonalnych. Pacjent podłączony pod urządzenie EEG Biofeedback w sposób naoczny steruje własnym obrazem EEG. Osoba trenująca, poprzez wzmacnianie czynności bioelektrycznych mózgu steruje animacją na monitorze ucząc się koncentracji lub wyciszenia.
 
REGULAMIN  TRENINGÓW.
 1. Na zajęcia terapeutyczne wraz z treningiem EEG Biofeedback mogą uczęszczać osoby w wieku od lat 5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodzica / prawnego opiekuna.
 2. Pacjenci a w szczególności dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadający choroby i dysfunkcje neurologiczne:
  • epilepsja
  • autyzm
  • zespół Aspergera
  • udary mózgu
  • stwardnienie rozsiane
  • choroba Parkinsona
  • mózgowe porażenie dziecięce (mpdz)
  • urazy rdzenia kręgowego
  • porażenia nerwu twarzowego
  • polineuropatie (niedowład mięśni, zaburzenia czucia, itp., są zobowiązani poinformować o tym trenera i dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do treningów od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty neurologa.
 3. Rodzic/opiekun prawny dziecka do 18 roku życia zobowiązany jest do udzielenia rzetelnego wywiadu        dotyczącego funkcjonowania dziecka.
 4. Trener - terapeuta prowadzący terapię zapoznaje swoich pacjentów z podstawowymi zagadnieniami treningu Biofeedback oraz zasadami bezpieczeństwa.
 5. Praca odbywa się w zespole dwuosobowym: pacjent – trener lub jeśli jest taka potrzeba także przy udziale rodzica / opiekuna.
 6. Ilość treningów zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, przy czym za najbardziej skuteczną ilość określa się minimum 12 - 15 treningów.
 7. Pacjent na treningi powinien przyjść z czystymi włosami, co jest niezbędne do uzyskania odpowiedniej przewodności podczas podłączania do aparatury.