Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do Szkół Podstawowych:

  •     orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do kształcenia specjalnego
  •     podanie rodzica do Starosty lub Prezydenta z prośbą o skierowanie dziecka do szkoły

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

  •     orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwalifikujące do nauki
  •     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  •     podanie rodzica do Starosty lub Prezydenta z prośbą o skierowanie dziecka do szkoły
  •     orzeczenie lekarskie
  •     dwie fotografie