Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Uprzejmie informujemy, iż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:
 
12 listopada 2021 r. (piątek)
7 stycznia 2022 r. (piątek)
2 maja 2022 r. (poniedziałek)
17 czerwca 2022 r. (piątek)
 
W ww. dniach Ośrodek zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.