Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Szkolenia dla rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
12.04.2021
EMOCJE DZIECKA A REAKCJA RODZICÓW
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. "Emocje dziecka a reakcja rodziców".


Ważnym aspektem w rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka jest umożliwienie małemu człowiekowi prawa do  przeżywania i okazywania pojawiających się emocji w danej sytuacji. Proces ten nazywamy uprawomocnienie czyli uznanie prawdziwości pojawiających się emocji u dziecka. Uznajemy prawo dziecka do odrębnego odczuwania emocji.  Przeciwieństwem uprawomocnienia jest unieważnienie.


Pełna lektura artykułu w załączniku.


11.02.2020
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi, dotyczącymi bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Informacje i publikacje zwiazane z Dniem Bezpiecznego Internetu, oraz z metodami i formami pracy z dziećmi i młodzieżą można pobrać ze strony:
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/poradniki-i-broszury.html


05.02.2019

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz podejście do kompetencji społecznych.

Kompetencje społeczne są związane z dobrem osobistym i społecznym, które wymaga świadomości, w   jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego również jako zasób danej osoby i jej rodziny oraz bezpośredniego otoczenia społecznego, a także wiedzy, w jaki sposób może się do tego przyczynić odpowiedni styl życia. Dla powodzenia w kontaktach interpersonalnych i uczestnictwie społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach
i środowiskach (np. w pracy). Równie istotna jest świadomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, równości płci i niedyskryminacji, a także społeczeństwa i kultury.

Pełna lektura szkolenia w załączniku.

Załączniki artykułu

Emocje dziecka a reakcja rodziców (pdf) 0.11mb, (pobrań: 22)