Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
W SOSW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ODBYWAJĄ SIĘ BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z ZAKRESU
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
 1. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, w skład, którego wchodzą: psycholog, logopeda, neurologopeda, , pedagog wczesnego wspomagania, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ruchowy.
 2. Na zajęcia w ramach WWR dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 
 3. Zajęciami WWR mogą być objęte dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole. 
 4. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 - w zależności od potrzeb dziecka.
 5. Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:
 • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka,
 • zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych,
 • pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego,
 • wyzwalanie w dziecku aktywności społecznej,
 • pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności,
 • dostarczanie rodzicom wsparcia,
 • praca nad procesem akceptacji dziecka,
 • rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem,
 • pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka.
Do zadań zespołu WWR należą:
 • ocena poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego,
 • prowadzenie systematycznych zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez specjalistów,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziców.