Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Kadra

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poszczególnych placówkach

  • 37 w Szkole Podstawowej nr 1
  • 24 w Szkole Podstawowej nr 17
  • 19 w Szkole Przysposabiającej do Pracy
  •  8 w Grupach Opiekuńczo - Wychowawczych
  •  3 w Świetlicy

Pracownicy na stanowiskach administracyjno - obsługowych

  • 10 pracowników ekonomiczno - administracyjnych
  •   4 pracowników kuchni i stołówki
  • 24 pracowników obsługi