Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

TERAPIA METODĄ PROF. ALFREDA AUGUSTA TOMATISA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =

TERAPIA METODĄ PROF. ALFREDA AUGUSTA TOMATISA
TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ

Drodzy Rodzice, program terapii jest dobierany do indywidualnych potrzeb Państwa dzieci oraz jest realizowany na specjalistycznym sprzęcie. Praca w grupie ma na celu integrowanie dzieci. Trening polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane elektronicznym uchem, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha - „ćwiczy” ono ucho w taki sposób, aby mogło prawidłowo pracować. Ćwiczenia te stymulują centralny układ nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości (tonotopowa organizacja kory słuchowej – nerw ślimakowy /nerw VIII/, przewodzący impulsy do mózgu, gdzie każda z komórek nerwowych odpowiada za konkretną częstotliwość). Ćwiczenia są ważne, ponieważ słuchamy uszami, ale tak naprawdę wszystko „Słyszy” mózg – to on przetwarza ostatecznie rodzaj dźwięku
i odpowiednio na niego reaguje. Możemy dobrze słyszeć, ale nie oznacza to, że potrafimy równie dobrze słuchać, czyli mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżnianiem wysokich i niskich częstotliwości. Przez to możemy być nadmiernie pobudzeni, częściej niż normalnie zmęczeni lub możemy mieć problemy z koncentracją, efektywnością nauki i pracy.
Wiodącą funkcją ucha według prof. Alfreda Augusta Tomatisa nie jest słuchanie a słyszenie. Bardzo wyraźnie odróżnia on te dwa zjawiska: słyszenie z natury jest bierne, podczas gdy słuchanie wymaga zaangażowania i aktywności. Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji, jak i odpowiedniego ich filtrowania. Sprawne przetwarzanie danych sensorycznych eliminuje zbędne bodźce, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informacyjnego. Trening uwagi słuchowej w formie opracowanej przez prof. Alfreda Augusta Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnianie zdolności słuchania w efektywny, zorganizowany sposób. Badania dowiodły, że dźwięk stymuluje prawidłowe funkcjonowanie organizmu poprzez dostarczenie bodźców korze mózgowej. Ponadto trening usprawnia lateralizację słuchową – prawe ucho staje się dominujące. Dzięki temu percepcja słuchowa jest sprawniejsza, analizowanie dźwięków staje się bardziej precyzyjne, łatwiej jest nam się skupić, lepiej zapamiętujemy, a oprócz tego można lepiej kontrolować parametry głosu (intonację, barwę, głośność, rytm), a także płynność mowy, co usprawnia komunikowanie się z innymi. I etap to 30 godzin pracy, w trakcie II etapu realizujemy 15 godzin, w tym aktywna sesja pracy głosu z mikrofonem. Przed i pomiędzy etapami wykonywane są badania uwagi słuchowej. W trakcie słuchania nie należy jeść, w tym żuć gumy, nie można czytać, ani korzystać z urządzeń elektronicznych (smartfon, tablet, komputer).
 
Możliwe do uzyskania efekty po zastosowaniu treningu słuchowego:

  • polepszenie koordynacji ruchowej,
  • polepszenie radzenia sobie z emocjami i stresem,
  • zwiększenie koncentracji,
  • lepsze zapamiętywanie,
  • zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych,
  • zwiększanie sprawności komunikowania się,
  • lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału,
  • skuteczniejsza nauka języków obcych.

W naszym Ośrodku terapię metodą prof. Alfreda Augusta Tomatisa używamy wyłącznie sprzętu przetwarzający dźwięk w sposób analogowy firmy PROTEAC Besson of Switzerland. Sprzęt ten jest produkowany zgodnie z założeniami prof. Alfreda Augusta Tomatisa, twórcy metody audio-psycho-fonologicznej.
Nie stosujemy w terapii żadnych „uproszczonych” wersji sprzętu opartego na technologii cyfrowej (MP3, MP4, gotowych nagrań na płytach CD do odtwarzania w warunkach domowych itp.).

Zarówno badania jak i trening uwagi słuchowej, w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, prowadzi pani Gabriela Burzyńska.