Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Bezpieczeństwo w SOSW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

Proszę Państwa o przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2019 r. (piątek) indywidualnych spotkań z rodzicami lub zebrań z rodzicami, podczas których należy przedstawić procedury bezpieczeństwa w Ośrodku - zapisy Statutu,  Procedurę postępowania pracowników pedagogicznych SOS-W w Piotrkowie Trybunalskim w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją  oraz omówić osoby  i instytucje, do których można zgłosić się z prośbą o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.
Również do 31 maja 2019 r. na godzinach wychowawczych, zajęciach funkcjonowania w środowisku, zajęciach grup wychowawczych, należy przeprowadzić pogadanki na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w Ośrodku, procedur zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka.
Przy przygotowywaniu materiałów do przeprowadzenia zajęć z uczniami i wychowankami oraz spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) proszę wykorzystać obowiązujące w Ośrodku procedury oraz dokument pt.: „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

Dyrektor SOS - W