Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Program wychowawczo - profilaktyczny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Piotrkowie Trybunalskim jest placówką, która zapewnia całodobową opiekę i wszechstronny rozwój wychowanka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychowankowie mają możliwość kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Ponadto ośrodek oferuje opiekę dzieciom od 0 do momentu podjęcia obowiązku szkolnego i ich rodzicom w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

czytaj wiecej ......

Załączniki artykułu

prog_wych_prof_SOSW_PT (pdf) 1.02mb, (pobrań: 464)