Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Co słychać na zajęciach w SPdP?

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
received_5925825660772034
Zaglądamy na lekcje w Szkole Przysposabiającej do Pracy
W ostatnim czasie uczniowie klasy III b/z na zajęciach sporządzania posiłków przygotowali pyszną sałatkę jarzynową!
Odbyła się również pogadanka dotycząca zapobieganiu szerzenia się wszawicy, podczas której uczniowie dowiedzieli się czym jest wszawica oraz jakie działania należy podjąć, by się nią nie zarazić.
Z kolei na zajęciach rewalidacyjnych uczniowie doskonalili umiejętność analizy wzrokowej oraz logicznego myślenia odwzorowując podane na ilustracjach układy.
powrót