Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Terapia behawioralna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =

Terapia behawioralna
 
Głównym celem terapii behawioralnej jest budowanie i rozszerzanie u uczniów repertuaru nowych zachowań, czyli uczeniu jak największej liczby umiejętności oraz wygaszaniu zachowań niepożądanych. Terapia behawioralna ma na celu:

 • rozwijanie umiejętności kluczowych (tj. imitacja, współpraca, dopasowywanie i sortowanie) oraz zdolności komunikacyjnych (tj. rozumienie, proszenie, nazywanie)
 • uczenie nowych, deficytowych zachowań i umiejętności (tj. wykonywanie prostych poleceń, naśladowanie) oraz rozwój zachowań społecznych i samodzielnej aktywności dziecka
 • redukowanie zachowań niepożądanych -  (tj. zachowania agresywne, autoagresywne, zachowania autostymulacyjne, rytualistyczne oraz  zachowania zakłócające) poprzez np.  wygaszanie
 • rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności związanych z samodzielnością dziecka
 • nabywanie umiejętności szkolnych i poznawczych (uczenie się, mowa, pamięć, itp.)
 • generalizowanie nabytych umiejętności przez ucznia w różnych środowiskach i  w obecności różnych osób.
Podstawowe techniki behawioralne stosowane podczas uczenia nowych umiejętności:
 • Trening wyodrębnionej próby
 • Łańcuchy behawioralne
 • Plany aktywności
 • Trening incydentalny
 • Narzędzia Stosowanej Analizy Zachowań wykorzystywane w uczeniu nowych umiejętności (wzmocnienia pozytywne/negatywne, kara pozytywna/negatywna, wygaszanie).