Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Olimpiady Specjalne Polska

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

HISTORIA
Ponad trzydzieści lat temu Eunice Kennedy Shriver podjęła się stworzenia międzynarodowej organizacji sportowej dla osób z upośledzeniem umysłowym. Dzięki tej organizacji ci, których świat nauki uznał za niezdolnych do udziału w rywalizacji sportowej, mogą brać udział
w zawodach, przeżywając radość i dumę ze swoich sportowych osiągnięć. Obecnie Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad milion sportowców z upośledzeniem umysłowym w ponad 200 akredytowanych programach narodowych na całym świecie. W 1988 roku została podpisana umowa z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl), na mocy której Special Olympics Inc. posiada oficjalne uznanie MKOl oraz ma prawo do używania wyrazu 'Olympics' w swojej nazwie, a także do ceremoniału olimpijskiego i przeniesienia Świętego ognia olimpijskiego z Grecji na Ceremonię Otwarcia światowych Igrzysk rozgrywanych w cyklu czteroletnim. W Olimpiadach Specjalnych mogą brać udział osoby ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym, bez względu na jego stopień czy współwystępujący inny rodzaj niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej. Udział w treningach i zawodach sportowych Special Olympics nie wymaga uiszczania żadnych opłat przez zawodników ani ich rodziny.
Idea Special Olympics dotarła do Polski w połowie lat 80' i przyjęta została z wielkim entuzjazmem szczególnie przez środowiska na co dzień pracujące z osobami z upośledzeniem umysłowym. Ruch Olimpiad Specjalnych bardzo szybko zyskał poparcie rodzimych władz oświatowych i sportowych, jak również sympatię wielu wpływowych osobistości ze świata polityki, biznesu i sfer artystycznych. Wszystko to sprawiło, iż jego rozwój w kraju od początku był bardzo dynamiczny i ruch ten szybko zakorzenił się praktycznie na obszarze całego kraju. We wrześniu 1990 roku zostało powołane Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo uchwałą Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (obecny UKFiS. A już 30 listopada 1990 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska zostało przyjęte w poczet członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od 24 stycznia 1999 roku stowarzyszenie nosi nazwę Olimpiady Specjalne Polska. Sprawna organizacja i profesjonalizm działania zaowocował przyznaniem Polskiemu Programowi pierwszego, najwyższego stopnia akredytacji. Taki poziom akredytacji posiadają w Europie jeszcze dwa programy: Irlandia i Wielka Brytania. Dzięki Olimpiadom Specjalnym ponad 10 tysięcy polskich zawodników z upośledzeniem umysłowym może przez cały rok trenować wybrane dyscypliny sportowe, przygotowując się do zawodów rozgrywanych na wielu szczeblach: od lokalnych do ogólnopolskich, jak również brać udział w imprezach sportowych ruchu Special Olympics za granicą.
MISJA
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku”.

Słowa tej przysięgi po raz pierwszy zostały wypowiedziane przez Eunice Kennedy Shriver w Chicago podczas I Światowych Letnich Igrzysk Olimpijskich Olimpiad Specjalnych w 1968 roku. Od tego czasu są wypowiadane na wszystkich zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych.
To właśnie w słowach tej przysięgi kryje się prawdziwy sekret ruchu Special Olympics. Wyróżniają one Olimpiady Specjalne od każdej innej rywalizacji i pozwalają wierzyć, iż człowiek może być szczęśliwy nawet jeśli przegra. Olimpiady Specjalne powstały w przekonaniu, że osoby niepełnosprawne intelektualnie potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, a jeśli jest to niezbędne dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.
Głównymi celami Olimpiad Specjalnych są:

 • wzmocnienie Ruchu Olimpiad Specjalnych na poziomie narodowym i lokalnym, zarówno w zakresie działalności programu jak i w kwestiach finansowych,
 • wzrost liczby zawodników, uczestniczących w programach Olimpiad Specjalnych na wszystkich szczeblach rozwoju,
 • podnoszenie kwalifikacji trenerów poprzez poprawę jakości materiałów szkoleniowych oraz ustalenie systemu szkoleń,
 • oferowanie wielu możliwości szkoleniowych dla zawodników poprzez różnorodne formy tj. sekcje, obozy i inne,
 • podnoszenie jakości zawodów w ramach programów narodowych na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • popularyzacja sportów zunifikowanych, jako nowych możliwości uczestnictwa i współzawodnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • popularyzacja Programu Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) jako możliwości uczestnictwa w ruchu Olimpiad Specjalnych osób z najgłębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ze sprzężonymi uszkodzeniami aparatu ruchu.

Głównymi celami zawodów Olimpiad Specjalnych są:

 • zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • tworzenie atmosfery olimpijskiej podczas zawodów,
 • zwiększanie świadomości społecznej i wiedzy o możliwościach osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zapewnienie rodzicom i członkom rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną przeżycia radości i dumy z uczestnictwa ich podopiecznych w zawodach sportowych,
 • poszerzenie wiedzy trenerów i zawodników na temat zakresu konkurencji i dyscyplin sportowych w Olimpiadach Specjalnych.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE

 • 1 738 385 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną
 • 200 akredytowanych programów w ponad 160 krajach,
 • 358 363 zawodników Olimpiad Specjalnych w Europie,
 • 20 000 zawodów sportowych rocznie,
 • 26 dyscyplin zimowych i letnich.

STATYSTYKI W POLSCE:

 • 18 Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych,
 • 13.546 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną,
 • 561 Sekcji Olimpiad Specjalnych,
 • Około 200 zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej i regionalnej rocznie.

NASZ KLUB
Trochę historii
Klub powstał we wrześniu 1991 r. z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w SOS – W - p. Iwony Cydzik i p. Tomasza Zawadzkiego. 18.03.1992 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Polskiego Stowarzyszenia „Olimpiady Specjalne – Polska”, na które przybyli nauczyciele, rodzice i wychowawcy. Postanowiono utworzyć Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. W wyniku głosowania wybrano pierwszy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w skład którego weszli:

 • Prezes – Marek Filipczak
 • Wiceprezes - Tomasz Zawadzki
 • Skarbnik -  Iwona Cydzik

Od tej pory w naszym Ośrodku równolegle z Klubem, działał Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne – Polska, skupiający wszystkie Kluby Olimpiad Specjalnych działające na terenie byłego województwa piotrkowskiego. Dnia 29.10.1996 r.  odbyło się Walne Zebranie Oddziału Wojewódzkiego. Wybrano nowe władze:

 •     Prezes -  Iwona Cydzik
 •     Wiceprezes -  Tomasz Jasion
 •     członek - Tomasz Zaborowski
 •     członek - Maria Olecka
 •     Dyrektor Oddziału -  Grzegorz Ząbecki

Zarząd w takim składzie pracował do 1999 roku. Nowy podział administracyjny kraju sprawił, że Piotrków przestał funkcjonować jako miasto wojewódzkie. Wówczas utworzono Komitet Regionalny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie.

Obecnie
Celem działalności Klubu jest organizowanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego, zawodów sportowych, treningów, szkoleń oraz różnorodnych form turystyczno - rekreacyjnych dla osób upośledzonych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Jako Klub byliśmy i jesteśmy organizatorem szeregu zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnymi wojewódzkim z zakresu lekkiej atletyki, pływania, biegów przełajowych i innych dyscyplin sportowych. Uczestniczyliśmy też we wszystkich znaczących imprezach sportowych rangi ogólnopolskiej. Od 1996 roku trenujemy jako nieliczni w Polsce osady żeglarskie, których członkami są osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Obecnie Klub trenuje zawodników w lekkiej atletyce, pływaniu, kolarstwie, hokeju halowym, tenisie stołowym, tenisie ziemnym, badmintonie, bocce i MATP.
Klub Olimpiad Specjalnych „REKORD” działający w SOS – W w Piotrkowie Trybunalskim zrzesza 37 zawodników i 12 członków – opiekunów i trenerów. Współpracuje z nami również stała grupa 10 wolontariuszy.

ZAWODY
Najważniejsze występy na zawodach krajowych i zagranicznych, w ciągu 20 lat istnienia Klubu.

 • 11 - 19 .V. 1991 r. - udział w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Specjalnej w Warszawie: 8 zawodników wywalczyło: 7 złotych, 2 srebrne i 2 brązowe medale olimpijskie w konkurencjach lekkoatletycznych.
 • 08.05.1992 r. - udział w I Ogólnopolskich Biegach Przełajowych w Koszalinie: 6 zawodników wywalczyło: 3 złote medale w biegu na 800 m.
 • 09 - 13.10 1992 r. - zawodnik naszego klubu Arkadiusz Kowalski reprezentował barwy Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Specjalnej w Barcelonie z której przywiózł 2 srebrne i 1 brązowy medal za konkurencje lekkoatletyczne.
 • 23 - 24.04.1993 r. - udział w II Ogólnopolskich Biegach Przełajowych w Koszalinie.
 • 14 -16.05.1993 r. - udział w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Specjalnej w Warszawie. Była to wówczas największa w Europie impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zawodnicy naszego klubu wywalczyli 5 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe medale w konkurencjach lekkoatletycznych i pływaniu.
 • 22 - 24.04.1994 r. - II Ogólnopolski Specjalny Miting Pływacki w Koszalinie: 4 zawodników wywalczyło 5 medali na dystansach 50 i 100 m stylem dowolnym.
 • 27 - 30.05.1994 r. - zawodnicy naszego Klubu Piotr Goleń, Michał Janc i Arkadiusz Kowalski reprezentowali Polskę na III Węgierskiej Olimpiadzie Specjalnej w Miszkolcu.
 • 11.06.1994 r. - IX Wojewódzka Letnia Olimpiada Specjalna w Piotrkowie Trybunalskim.
 • 16.03.1995 r. - IV Wojewódzkie Biegi Przełajowe i Zawody Pływackie w Piotrkowie Trybunalskim.
 • 21 - 23.04.1995 r. - IV Ogólnopolskie Biegi Przełajowe w Koszalinie: zdobyliśmy: 2 złote i 1 srebrny medal w biegach na 800 m.
 • 11 - 14.05.1995 r. - V Ogólnopolska Letnia Olimpiada Specjalna - Warszawa: 12 medali w konkurencjach lekkoatletycznych i pływaniu.
 • 08.06.1995 r. - X Wojewódzka Olimpiada Specjalna w Opocznie.
 • 06.12.1995 r. - Zlot Klubów Olimpiad specjalnych Kołobrzeg.
 • 02 - 05.03.1996 r. - IV Ogólnopolska Zimowa Olimpiada Specjalna Szklarska Poręba - Jakuszyce.
 • 16.04.1996 r. - Wojewódzkie Biegi pezełajowe w Piotrkowie Trybunalskim.
 • 25 - 27.10.1996 r. - Makroregionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Pływaniu - Skarżysko Kamienna: 5 złotych, 2 srebrne medale na dystansach 25 i 50 m stylem dowolnym i klasycznym.
 • 30.10.96 r. - XI Wojewódzka Olimpiada Specjalna - Spała: 105 sportowców.
 • 16.01.1997 r. - Zimowa Wojewódzka Olimpiada specjalna w Tomaszowie Mazowieckim.
 • 11-13.04.1997 r. - III Ogólnopolski Miting Pływacki - Olsztyn.
 • 08 - 11.05.1997 r. - III Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny - Kraków: 4 złote i 2 srebrne medale w biegach na 100, 400 m, pchnięciu kulą i skoku w dal.
 • 23 - 25.05.1997 r. - Zlot Turystyczny Klubów Olimpiad Specjalnych - Włodzimierzów.
 • 26 - 27.09.1997 r. - I Pomorski Miting Olimpiad Specjalnych w jeździe na wrotkach: 1 złoty i 3 srebrne.
 • 26.05.1998 r. - XII Wojewódzka Olimpiada Specjalna Spała - 136 sportowców.
 • 04 - 07.06.1998 r. - VI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Warszawa: 4 złote, 5 srebrnych, 4 brazowe medale w konkurencjach lekkoatletycznych, pływaniu i wrotkach.
 • 30.09.1998 r. - Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej - Bukowiec Opoczyński.
 • 09 - 11.10.1998 r. - VI Ogólnopolskie Biegi Przełajowe - Janów Lubelski: 2 złote i 4 srebrne w biegach na 800 i 1600 m.
 • 31.05.1999 r. - XII Letnia Wojewódzka Olimpiada Specjalna w Spale - ostatnia, którą organizowaliśmy jako Oddział Wojewódzki - 124 sportowców
 • 18 - 20. 09. 2000 r.- Ogólnopolski Miting Kolarski - Poznań.
 • 29.06. - 02.07. 2000 r.- IV Ogólnopolski Miting w LA - Olsztyn Kortowo - 4 złote, 2 srebrne 4 brązowe za biegi na dystansach 100, 200 i 400 m, skok w dal, pchnięcie kulą.
 • 27 - 29.10. 2000 r. - III Ogólnopolski Turniej Tenisa Stolowego - Warszawa - 2 złote medale w grze pojedyńczej.
 • 06 - 09.06 2002 r. - VII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Poznań: 5 złotych, 4 srebrne, 3 brązowe medale za konkurencje lekkoatletyczne i pływanie.
 • 04 - 06.10.2002 r. - VIII Ogólnopolski Miting w Biegach Przełajowych - Łódż: 4 medale za dystanse 800 m. Nasza Sekcja była współorganizatorem tych zawodów.
 • 19 - 21.11.2004 r. - V Ogólnopolski Miting Pływacki - Olsztyn: 4 złote, 2 srebrne za dystanse 50, 100 m stylem dowolnym i 50 m stylem klasycznym.
 • 04 - 06.06.2004 r. - VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7 osobowych i Zunifikowanych - współorganizacja.
 • 07 - 10.06 2006 r. - VIII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Warszawa: 2 złote, 1 srebrny w pływaniu, 1 złoty i 2 srebrne w biegach na 100 i 400 m.
 • 21 - 24.09.2006 r. - IX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Łódź - współorganizacja.
 • 28.09.2006 r. - VII Regionalny Miting w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych - Stemplew: 3 złote i 1 srebrny medal za dystanse 400 i 800 m,
 • 26.10.2006 r. - Regionalny Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych - Kutno: 3 złote, 3 srebrne medale za dystanse 25, 50 i 100 m stylem dowolnym i klasycznym.
 • Lata 1996 - 2002 - coroczny udział w Regatach Żeglarskich
  • 1996 - 2001 Kołobrzeg: 5 razy puchar i I miejsce 1996,1997,1999,2000,2001,
  • 2002 Czersk - III miejsce.
 • 07.03.2007 r. - Regionalny Turnirj Tenisa - Stołowego - Wieluń - 2 srebrne i 2 brązowe medale.
 • 18.05.2007 r. - Regionalny Miting Kolarski - Piotrków Trybunalski - jako organizatorzy gościliśmy zawodników z sześciu Ośrodków z terenu województwa łódzkiego. Zawodnicy naszej Sekcji zdobyli: 4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy medal na dystansach 500, 1000 i 5000 m.
 • 27.09.2007 r. - Regionalny Miting w Biegach Przełajowych - Stemplew: 1 złoty, 3 srebrne i 1 brązowy medal.
 • 25.10.2007 r. - Regionalny Miting Pływacki - Piotrków Trybunalski - jako organizatorzy gościliśmy zawodników z 12 Sekcji województwa łódzkiego. Nasza ekipa w konkurencjach indywidualnych zdobyła łącznie 3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy medal oraz srebrny medal za zajęcie II miejsca w sztafecie 4x50 m.
 • 03 - 05.10.2008 - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zunifikowanych 7 i 11 Osobowych Olimpiad Specjalnych - Zgierz - współorganizacja turnieju.
 • 02 - 05.07.2009 r. - IX Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Kielce: 2 złote medale w kolarstwie oraz 1 złoty i 1 brązowy medal w bowlingu.
 • 18 - 23.09.2010 - Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Warszawa 2010 - byliśmy współorganizatorami tej największej imprezy Olimpiad Specjalnych organizowanych na terenie Polski. Jako Klub i miasto gościliśmy u siebie team z Białorusi, jako miasto goszczące ekipy w programie Host Town. Ponadto nasi zawodnicy na ELIOS 2010 zdobyli 6 medali w dyscyplinach LA, pływanie i kolarstwo.
 • 23 - 26.08.2014 r. - X Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Bydgoszcz: 2 złote  i 1 srebrny medal w kolarstwie oraz 1 złoty i 1 srebrny medal w badmintonie.
 • 16 - 18 09 2016 r. - III Ogólnopolski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych w Augustowie - nasi zawodnicy zdobyli łącznie 6 medali w tym 3 złote, 1 srebrny i 1 brązowy.
 • 15 - 17 września 2017 r.  - XI Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych
  w Sieradzu.- 6 zawodników naszego Klubu zdobyło łącznie 18 medali. Zaprezentowali się w 12 konkurencjach zarówno
  w środowisku wodnym i lądowym.
 • 09 - 12.06.2018  - XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Katowice, Chorzów, Mikołów. Nasz Klub reprezentowało 2 kolarzy, którzy zdobyli 4 medale, w tym 3 złote i 1 brązowy.
 • 02 - 04.10.019 - współorganizowaliśmy XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7 Osobowej, który odbył się w Opocznie i Spale.