Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim