Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

84 Piotrkowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =

84 Piotrkowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Czarne Stopy" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym to reaktywacja wcześniej działającej drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 17. 84 PDH NS działa od września 2010 r. i obecnie skupia 16 harcerzy, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Drużyna pracuje zgodnie z metodyką harcerską,w oparciu o prawo i przyrzeczenie harcerskie. Harcerze spotykają się we wtorki na zbiórkach. Poznają harcerskie obrzędy i zwyczaje, zdobywają sprawności. Innymi słowy, uczą się wartości, które pomogą im w dokonywaniu świadomych i bezpiecznych wyborów. Harcerze włączają się w organizację imprez na terenie szkoły. Pełnimy funkcję reprezentacji Ośrodka w poczcie sztandarowym lub flagowym wystawianym z okazji uroczystości szkolnych, państwowych i religijnych. Jesteśmy drużyną o profilu przyrodniczym, dlatego wraz z rozpoczęciem działalności drużyna zapoczątkowała długoterminową jesienną akcję "Krokus" na terenie Ośrodka polegającą na ukwieceniu terenu zielonego wokół budynków. Rozpoczęliśmy też akcję zarobkową związaną ze zbiórką surowców wtórnych. Nawiązaliśmy współpracę ze środowiskiem harcerskim 8 PDH "TROP" im. W. Puchalskiego.
Drużynę prowadzą: drużynowa druhna Karolina Tarkiewicz, przyboczna druhna Monika Zyga.