Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

"Wszystkie śmieci nasze są..."

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
1
Akcja Sprzątanie Świata 2022
Tydzień 12-16 września 2022 roku, upłynął nam na aktywnym uczestniczeniu w różnych działaniach związanych z akcją Sprzątanie Świata 2022, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”. Na terenie Ośrodka, w klasach odbywały się prelekcje związane z właściwym segregowaniem śmieci; uwrażliwianiem uczniów na wybieranie podczas zakupów, produktów ekologicznych, używaniem materiałów przyjaznych naszej planecie; uświadamianiem, jak ogromną ilość śmieci produkujemy my sami, w naszych domach, zakładach pracy; ile lat potrzeba, aby rozłożyły się odpady; organizowane były zajęcia plastyczne, techniczne związane z ponownym wykorzystaniem materiałów życia codziennego. Odbyła się również lekcja otwarta pt.: „Dlaczego dzieci muszą zbierać cudze śmieci”
Ponadto, uczniowie włączyli się do czynnego udziału w sprzątaniu okolicy szkoły, parku miejskiego, starając się przywrócić do życia miejsca zanieczyszczone przez ludzką bezmyślność.
To był dla nas wszystkich, bardzo ważny tydzień budowania świadomości ekologicznej.

 
powrót